Ekim 24, 2023

Yurtdışı Kargo Teslim Biçimleri / Incoterms

ile Avrupa Kargo

Yurtdışı Kargo Teslim Biçimleri / Incoterms

Incoterms nedir?

Yurtdışı Kargo Teslim Biçimleri / Incoterms  “Uluslararası Ticaret Terimlerinin kısaltmasıdır. İlk yayın tarihi 1936 olan ‘incoterms’de, kargo ve lojistik işlemlerinde kimin (Gönderici- Alıcı veya Satıcı Alıcı) ve neden sorumlu olduğunu gösteren 11 kural belirlenmiştir.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), ticaretin gelişimi ve malların dağıtımının bir parçası olan faaliyetler ve ilgili riskler göz önüne alındığında, Uluslararası Ticari Şartların hazırlanmasından ve yayınlanmasından sorumludur. Uluslararası olarak, bu standartlar gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

1946, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve en son Incoterms 2010’da sürümlerini yayınlamıştır, 2010 İncoterms standartları aşağıdaki gibidir.

Teslim Şekilleri neden bu denli önemli?

Yurtdışı Kargo Teslim Biçimleri / Incoterms İstanbul’dan Japonya’ya kadar biliniyor ve kabul ediliyorlar. Her ticari faturada teslim şekli zorunludur, bu da yanlış anlama/ anlaşılma riskini büyük ölçüde azaltır.

Neleri kapsar?

Yurtdışı Kargo Teslim Biçimleri / Incoterms , ürünlerin satıcıdan alıcıya taşınması sırasındaki riskler, görevler ve masraflar hakkında bilgi verir.


En yaygın 3 Uluslararası “Teslim Şekilleri”

DAP – Belirlenen Yerde Teslim

 • Satıcı, belirlenen adrese taşınırken oluşacak masrafları ve riskleri karşılamaktadır.
 • Malzemeler belirlenen yere vardığında ve boşaltılmaya hazır olduğunda dağıtım için sınıflandırılır.
 • İhracat ve İthalat sorumlulukları DAT ile aynıdır.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Malzemeler belirtilen adrese boşaltılmaya hazır olduğunda gerçekleşir.


EXW – İşyerinde Teslim

 • Alıcı, taşıma süresince oluşan tüm riskleri ve masrafları karşılamaktadır.
 • Satıcının yapması gereken tek şey, gönderilerini alıcıya ulaştığına emin olmaktır.
 • Alıcı gönderilere kavuştuğunda, yükleme dahil, tüm masrafları kendisine aittir.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Satıcının deposundan, ofisinden veya malzemelerin olduğu yerden toplatılması sonucunda gerçekleşir.


DDP – Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim

 • Satıcı, taşıma süreci boyunca oluşan tüm sorumluluğu üstlenir.
 • Ürünleri, anlaşılan bir adrese taşımanın masraflarını karşılar ve risklerini alır.
 • Satıcı, ürünlerin boşaltıldığını, ihracat ve ithalat sorumluluklarını tamamladığını ve gümrük vergilerini ödediğini bildirir.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Malzemeler belirtilen adrese boşaltılmaya hazır olduğunda gerçekleşir.


Diğer Uluslararası Teslim Şekilleri

CIP – Taşıma ve Sigorta Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

 • CPT’de olduğu gibi satıcı, bir farkla aynı sorumluluklara sahiptir: satıcı malzemenin sigortasını da öder.
 • Satıcı, yalnızca olası minimum teminatı ödemekle yükümlüdür.
 • Alıcı daha kapsamlı bir sigorta isterse, bunu kendisi organize etmek durumundadır.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Satıcının taşıyıcısı malzemeleri aldığında gerçekleşir.


DAT – Terminalde Teslim

 • Satıcı, malzemelerin anlaşılan yere teslimine kadar oluşan masraflardan ve risklerden sorumludur.
 • “Terminal” bir havalimanı, antrepo, sokak veya konteyner alanı olabilir.
 • Satıcı, malzemelerin terminale boşaltılmasını ve gümrük işlemlerini organize eder
 • Alıcı, ithalat gümrüklemesi ve vergisini karşılar.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Terminalde


FCA – Taşıyıcıya Masrafsız Teslim

 • Ürünleri, alıcının anlaşılan konumda bulunan taşıyıcısına göndermek, satıcının sorumluluğundadır.
 • Satıcı ayrıca ihracat işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Satıcının taşıyıcısı malzemeleri aldığında gerçekleşir.


CPT – Taşınma Ödenmiş Durumda Teslim

 • FCA’da olduğu gibi satıcı, bir farkla aynı sorumluluklara sahiptir: satıcı ayrıca dağıtım ücretlerini de öder.
 • Satıcı, bir farkla, FCA’da olduğu gibi aynı sorumluluklara sahiptir. ihracat gümrük işlemlerinden de sorumludur.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Alıcının taşıyıcısı malzemeleri aldığında gerçekleşir. EXW – İş Yerinde Teslim


FAS – Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim

 • Satıcı, malzemeler geminin yanına teslim edilene kadar tüm maliyetleri ve riskleri kabul eder.
 • Daha sonra riskleri alıcı üstlenir ve ihracat/ ithalat gümrüklemeden sorumludur.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Ürünler geminin yanına teslim edildiğinde gerçekleşir.


FOB – Gemide Masrafsız Teslim

 • Satıcı, ürünler gemiye yüklenene kadarki tüm masrafları ve riskleri karşılar.
 • Ayrıca ihracat gümrük işlemlerini de gerçekleştirir.
 • Malzemeler güverteye vardığı zaman alıcı tüm sorumlulukları alır.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Malzemeler gemiye teslim edildiğinde gerçekleşir.


CFR – Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

 • Satıcı, bir farkla, FOB’de olduğu gibi aynı sorumluluklara sahiptir, ancak malzemeleri limana getirene kadar oluşan taşıma bedelini ödemek zorundadır.
 • Alıcı, FOB’de olduğu gibi, malzemeler gemiye çıktığı an tüm sorumluluğu kabul eder.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Malzemeler gemide olduğunda gerçekleşir.


CIF – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

 • Satıcı, CFR’de olduğu gibi aynı yükümlülüklere sahiptir ancak ek olarak sigorta maliyetini de karşılamalıdır.
 • Satıcı, CIP’de olduğu gibi yalnızca asgari teminatı satın almakla yükümlüdür.
 • Alıcı daha kapsamlı bir sigortaya ihtiyaç duyarsa, bunu kendisi ödemek durumundadır.

Satıcıdan alıcıya risklerin aktarımı:

Malzemeler gemide olduğunda, gerçekleşir.


Incoterms nedir?

Görsel Anlatım

Incoterms nedir?